نگاهی به سند تفریغ بودجه در حوزه‌ی پالایش و پخش؛ تخلفات مکرر و مستمر از قانون

هرساله دیوان محاسبات کشور، گزارشی را به نام «تفریغ بودجه» منتشر می‌کند. در این گزارش، وضعیت عملکرد دولت در ازای احکامی که در قانون

ادامه

حقایقی در تفریغ بودجه‌ی سال 91

هر ساله دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه‌ی سال مربوطه را تهیه و ارائه می‌کند. اخیراً گزارش تفریغ سال 1391  منتشر شده است. حجم زیادی

ادامه