بنزین تک‌نرخی؛ عمل به تکلیف قانونی مجلس و انتقادهای بی‌پایه!

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع قانونی‌بودن افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی  می‌پردازد. یادداشت را از سایت روزنامه و یا در ادامه

ادامه

تشکل‌های من‌درآوردی و شکایت از دولت

یادداشت امروز من در شانا، به همین موضوع می‌پردازد: ————————————————— این که نهادهای غیردولتی در یک جامعه، به رصد دولت بپردازند، کار خیلی خوبی

ادامه

نگاهی به مصوبه‌ی اخیر در مورد هدفمندی؛ رویکرد دولت، بهینه‌سازی است

هفته‌ی  گذشته، دولت مصوبه‌ای را در مورد میزان و نحوه وصول وجوه ناشی از افزایش قیمت‌های هدفمندی یارانه‌ها گذراند . متن مصوبه را در

ادامه