خطر انتشار اوراق قرضه برای صنعت نفت

یادداشت خوبی دیدم نوشته‌ی آقای ناصر دهقان.

موضوع به مقوله‌ی اوراق قرضه‌ی نفتی ارتباط پیدا می‌کند.

متن را از این‌جا و یا   این‌جا   مشاهده کنید.

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.