صنعت به این عظمت؛ وزیر به این حقارت

واقعاً صنعت نفت این کشور، در دست چه کسانی بوده است؟
1 – رستم قاسمی:

چند روز پیش در تمام رسانه‌ها و خصوصاٌ رسانه‌های وابسته به روابط عمومی وزارت نفت از قول این بابا تیتر زدند که «قاسمی از مهندس زنگنه حمایت می‌کند و گفته که به او کمک خواهد کرد … و از  این حرف‌ها»
دیروز توی رزونامه‌ها تیتر خورد که : رستم قاسمی در مورد زنگنه گفته که نه حمایت‌اش می‌کنم و نه در مقابل‌اش هستم!!!!
2 –  کاظم  وزیری هامانه
دوست خوب‌مان آقای مهدی افشارنیک در روزنامه‌ی شرق مصاحبه‌ی مفصلی با هامانه داشته و او طی مصاحبه گفته که همه‌ی جاروجنجال در مورد قرارداد کرسنت، سیاسی است.
امروز از قول هامانه نوشته‌اند که  گفته: همه‌ی سؤالات در مورد قرارداد کرسنت را از زنگنه بپرسید … من چیزی نمی‌دانم … همه‌اش در رزمان او اتفاق افتاده و …. از این حرف‌ها

تمامی این مواضع و  چرخش آن‌ها، در کم‌تر از 48  ساعت اتفاق افتاده است …

وزیر یا  مدیری که در عرض  2  روز قار به حفظ موضع‌اش نیست، واقعاً چگونه می‌تواند صنعت نفت را به آن عظمت؛ اداره کند؟

وای بر ما  با این وزیرها و  رستم‌ها و ….!

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.