اطمينان

توی آهنگه می‌گفت:

«… به لطف حرمت خاطره‌هامون
نگو همیشه یاد من می‌مونی

که نه من مثل اون روزهای دورم
نه تو دیگه برای من همونی …».

دیروز با یکی از دوستان حرف می‌زدم. گفت:

اگه من ضمانت بدهم که او، برای من «مثل همان روزهای دور است»؛ آن‌وقت چگونه می‌توانم اطمینان پیدا کنم که «من هم برای او، همان هستم»؟

شما نظری ندارید؟

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.