کناره

می‌‌خواهم بگویم هیچ چیزی بدتر از این نیست که از کاری که دوست‌اش داری، کناره بگیری.

چه خواسته و چه ناخواسته.

همین دیگه…

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.