باور نکن

توی فیس‌بوک جمله‌ی خیلی جالبی دیدم؛ بدین مضمون که:

«حرف آدم‌ها را در چهار مکان باور نکن.

– روی منبر

– پای منقل

– توی بغل

– توی فیس‌بوک»

این‌جا بنا ندارم نظرات کسی را حذف یا تعدیل یا پنهان کنم. همه‌ی نظرات منتشر می‌شوند. اما به دیگران توهین نکنید. لطفاً سعی کنید آدرس ای.میل‌تان را درست بنویسید. چون اگر کسی برای‌تان پاسخی بگذارد؛ آن پاسخ، به آدرس تان ای.میل می‌شود.